закрити [x]
приховати бюлетень | кошик

Arnold Schwarzenegger at COP24 (74)

EN_01351482_0214
EN_01351482_0214

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: prezydent Austrii Alexander Van der Bellen, Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0215
EN_01351482_0215

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: prezydent Austrii Alexander Van der Bellen, Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0216
EN_01351482_0216

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: prezydent Austrii Alexander Van der Bellen, Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0217
EN_01351482_0217

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: prezydent Austrii Alexander Van der Bellen, Arnold Schwarzenegger.

EN_01351931_0003
EN_01351931_0003

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger , Alexander Van der Bellen - prezydent Austrii fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351482_0251
EN_01351482_0251

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0252
EN_01351482_0252

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0262
EN_01351482_0262

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0213
EN_01351482_0213

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0218
EN_01351482_0218

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0219
EN_01351482_0219

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0222
EN_01351482_0222

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0223
EN_01351482_0223

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0232
EN_01351482_0232

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0233
EN_01351482_0233

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0234
EN_01351482_0234

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0235
EN_01351482_0235

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0236
EN_01351482_0236

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0237
EN_01351482_0237

***ZDJECIA ROKU 2018*** Fot. Lukasz Kalinowski/East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0238
EN_01351482_0238

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0239
EN_01351482_0239

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0240
EN_01351482_0240

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0241
EN_01351482_0241

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351482_0242
EN_01351482_0242

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Katowice, 03.12.2018. Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Dzien pierwszy. N/z: Arnold Schwarzenegger.

EN_01351931_0001
EN_01351931_0001

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351931_0002
EN_01351931_0002

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351931_0004
EN_01351931_0004

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351931_0005
EN_01351931_0005

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351931_0006
EN_01351931_0006

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351931_0007
EN_01351931_0007

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351931_0008
EN_01351931_0008

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351931_0009
EN_01351931_0009

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351931_0010
EN_01351931_0010

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351931_0011
EN_01351931_0011

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351931_0012
EN_01351931_0012

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " . N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351931_0013
EN_01351931_0013

03.12.2018 Katowice Miasto przygotowane na szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351482_0253
EN_01351482_0253

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0254
EN_01351482_0254

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0256
EN_01351482_0256

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0257
EN_01351482_0257

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0258
EN_01351482_0258

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0259
EN_01351482_0259

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0260
EN_01351482_0260

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0263
EN_01351482_0263

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0264
EN_01351482_0264

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0265
EN_01351482_0265

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351482_0266
EN_01351482_0266

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 03.12.2018 2018 Szczyt klimatyczny Organizacji Narodow Zjednoczonych ONZ COP24 Katowice 2018. Spotkanie z aktorem Arnoldem Schwarzeneggerem.

EN_01351932_0004
EN_01351932_0004

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351932_0005
EN_01351932_0005

03.12.2018 Katowice Szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01350228_8836
EN_01350228_8836

03.12.2018 Katowice Miasto przygotowane na szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01350228_8837
EN_01350228_8837

03.12.2018 Katowice Miasto przygotowane na szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01350228_8838
EN_01350228_8838

03.12.2018 Katowice Miasto przygotowane na szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01350228_8839
EN_01350228_8839

03.12.2018 Katowice Miasto przygotowane na szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01350228_8840
EN_01350228_8840

03.12.2018 Katowice Miasto przygotowane na szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01350228_8841
EN_01350228_8841

03.12.2018 Katowice Miasto przygotowane na szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01350228_8842
EN_01350228_8842

03.12.2018 Katowice Miasto przygotowane na szczyt klimatyczny ONZ " COP24 " N/z Arnold Schwarzenegger fot. Beata Zawrzel/REPORTER

EN_01351824_2207
EN_01351824_2207

Actor Arnold Schwarzenegger delivers a speech during the opening of COP24 UN Climate Change Conference 2018 in Katowice, Poland, Monday, Dec. 3, 2018.(AP Photo/Czarek Sokolowski)

EN_01351824_2209
EN_01351824_2209

Actor Arnold Schwarzenegger delivers a speech during the opening of COP24 UN Climate Change Conference 2018 in Katowice, Poland, Monday, Dec. 3, 2018.(AP Photo/Czarek Sokolowski)

EN_01351824_2210
EN_01351824_2210

Actor Arnold Schwarzenegger delivers a speech during the opening of COP24 UN Climate Change Conference 2018 in Katowice, Poland, Monday, Dec. 3, 2018.(AP Photo/Czarek Sokolowski)

EN_01351824_2211
EN_01351824_2211

Actor Arnold Schwarzenegger delivers a speech during the opening of COP24 UN Climate Change Conference 2018 in Katowice, Poland, Monday, Dec. 3, 2018.(AP Photo/Czarek Sokolowski), APTOPIX

EN_01351824_2253
EN_01351824_2253

Actor Arnold Schwarzenegger delivers a speech during the opening of COP24 UN Climate Change Conference 2018 in Katowice, Poland, Monday, Dec. 3, 2018. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

EN_01351822_0964
EN_01351822_0964

Austrian President Alexander Van der Bellen (L) and US actor, filmmaker and former governor of California Arnold Schwarzenegger (C) attend the COP24 summit on climate change in Katowice, Poland, on December 03, 2018. (Photo by Janek SKARZYNSKI / AFP)

EN_01351822_0998
EN_01351822_0998

US actor, filmmaker and former governor of California Arnold Schwarzenegger delivers a speech during the COP24 summit on climate change in Katowice, Poland, on December 03, 2018. (Photo by Janek SKARZYNSKI / AFP)

EN_01351822_1191
EN_01351822_1191

US actor, filmmaker and former governor of California Arnold Schwarzenegger delivers a speech during the COP24 summit on climate change in Katowice, Poland, on December 03, 2018. (Photo by Janek SKARZYNSKI / AFP)

EN_01351822_1192
EN_01351822_1192

US actor, filmmaker and former governor of California Arnold Schwarzenegger delivers a speech during the COP24 summit on climate change in Katowice, Poland, on December 03, 2018. (Photo by Janek SKARZYNSKI / AFP)

EN_01351932_0020
EN_01351932_0020

Katowice - Poland - Actor and businessman Arnold Schwarzenegger is seen at the Katowice Climate Conference in Katowice, Poland on December 3, 2018. Mister Schwarzenegger is an outspoken supporter climate change reduction action. Credit: Jaap Arriens | Hollandse Hoogte

EN_01351932_0021
EN_01351932_0021

Katowice - Poland - Actor and businessman Arnold Schwarzenegger is seen at the Katowice Climate Conference in Katowice, Poland on December 3, 2018. Mister Schwarzenegger is an outspoken supporter climate change reduction action. Credit: Jaap Arriens | Hollandse Hoogte

EN_01351932_0022
EN_01351932_0022

Katowice - Poland - Actor and businessman Arnold Schwarzenegger is seen at the Katowice Climate Conference in Katowice, Poland on December 3, 2018. Mister Schwarzenegger is an outspoken supporter climate change reduction action. Credit: Jaap Arriens | Hollandse Hoogte

EN_01351932_0023
EN_01351932_0023

Katowice - Poland - Actor and businessman Arnold Schwarzenegger is seen at the Katowice Climate Conference in Katowice, Poland on December 3, 2018. Mister Schwarzenegger is an outspoken supporter climate change reduction action. Credit: Jaap Arriens | Hollandse Hoogte

EN_01351932_0024
EN_01351932_0024

Katowice - Poland - Actor and businessman Arnold Schwarzenegger is seen at the Katowice Climate Conference in Katowice, Poland on December 3, 2018. Mister Schwarzenegger is an outspoken supporter climate change reduction action. Credit: Jaap Arriens | Hollandse Hoogte

EN_01351932_0025
EN_01351932_0025

Katowice - Poland - Actor and businessman Arnold Schwarzenegger is seen at the Katowice Climate Conference in Katowice, Poland on December 3, 2018. Mister Schwarzenegger is an outspoken supporter climate change reduction action. Credit: Jaap Arriens | Hollandse Hoogte

EN_01351932_0026
EN_01351932_0026

Katowice - Poland - Actor and businessman Arnold Schwarzenegger is seen at the Katowice Climate Conference in Katowice, Poland on December 3, 2018. Mister Schwarzenegger is an outspoken supporter climate change reduction action. Credit: Jaap Arriens | Hollandse Hoogte

EN_01351932_0027
EN_01351932_0027

Katowice - Poland - Actor and businessman Arnold Schwarzenegger is seen at the Katowice Climate Conference in Katowice, Poland on December 3, 2018. Mister Schwarzenegger is an outspoken supporter climate change reduction action. Credit: Jaap Arriens | Hollandse Hoogte

EN_01351932_0028
EN_01351932_0028

Katowice - Poland - Actor and businessman Arnold Schwarzenegger is seen at the Katowice Climate Conference in Katowice, Poland on December 3, 2018. Mister Schwarzenegger is an outspoken supporter climate change reduction action. Credit: Jaap Arriens | Hollandse Hoogte